top of page
  • Writer's picturerezidencija

Marie Karas Delcourt, prva gošća DHKP-ove rezidencije u 2023.


Photo by N.N.


Marie Karaś-Delcourt (1987.) je književna prevoditeljica, profesorica jezika i pjevačica. Pohađala je književno i lingvističko usavršavanje na Sorboni, ISIT-u i Inalco-u, na engleskom, španjolskom, talijanskom i hrvatskom jeziku.

Balkan i bivšu Jugoslaviju upoznala je tijekom humanitarnog putovanja u Srebrenicu, gdje je nekoliko godina kasnije suosnovala udrugu MIR, u kojoj je organizirala radionice kazališta, pjevanja i pisanja za djecu Bosne i Hercegovine.

Godine 2012. otkrila je kazalište i režiju u Parizu, a potom je nastupila u Madridu, u

dvojezičnoj predstavi skupine autora, ¿El duende, dónde está el duende? (Harmattan, 2014.). Na Sorboni sudjeluje u kazališnoj radionici koja izvodi predstavu posvećenu sevdalinkama u Maison d'Europe et d'Orient te u pisanju drame na zagrebačkom Filozofskom fakultetu, tijekom jezične razmjene 2013.

Godinu 2018. boravila je na multidisciplinarnom umjetničkom usavršavanju na Grotowski institutu u Wroclawu, kao i na školi Guillotine u Montreuilu, gdje je studirala fizički teatar i višeglasno pjevanje različitih utjecaja.

Prevođenju se vratila 2020. godine kada je prijevod Pomorandžine kore (Maja Pelević, 2026) odabran za javno čitanje u okviru prevoditeljske mreže Eurodram te se pridružila tamošnjem povjerenstvu za bosanski, hrvatski i srpski.

Nakon stipendije za boravak u CITL-u, u Arlesu, objavila je svoj prvi kazališni prijevod, dramu Pomorandžina kora, Maje Pelević (l'Espace d'un instant, 2022.), te nastavila prevoditeljska istraživanja na raskrižju rodnih studija. sociolingvistike i antropologije.

Godine 2022. surađivala je s udrugom francuskih književnih prevodilaca ATLAS kao prevoditeljica-moderatorica u okviru projekta Quai des Langues i organizirala srpskohrvatsku radionicu u sklopu prevoditeljskih susreta Assises de la Traduction iste godine.

Od 2021. članica je povjerenstva za čitanje časopisa CAFÉ te objavljuje prijevode pjesama i drama. Članica je kolektiva feminističkih istraživačica Les Jaseuses, ATLF-a i Maison Antoine Vitez.


Bibliografija


• Peau d’orange, srpska predstava Pomorandžina kora (Maje Pelevića), L'Espace d'un

instant, 2022.

• Toi qui as des mains plus innocentes, hrvatska pjesma Ti Koja Imaš Nevinije Ruke (Vesne

Paruna), Časopis CAFÉ, 2022.

• Zong !, kanadska pjesma Marlene Nourbese Philipa, (časopis) Jef Klak, 2022.

• Pourvu qu'il n'y ait pas la guerre, pjesma Samo da rata ne bude Đorđa Balaševića,

Časopis CAFÉ, 2021.

• El duende, ¿dónde está el duende?, francusko-španjolska predstava, l’Harmattan, 2015.128 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page